Sfeerfoto
Thermografische Inspectie


Thermografie is een inspectiemethode, waarbij men de infraroodstraling van objecten meet en registreert. Inspectie met behulp van thermografie wordt veel toegepast voor het vaststellen van de staat van technische installaties of onderdelen daarvan en voor het opsporen van schades in materialen.


Een thermografische inspectie geeft belangrijke informatie over de staat van uw elektrische of mechanische installatie. Daarmee kunnen storingen of schade aan installaties voorkomen worden. Thermografie heeft zich bewezen als een van de meest kosteneffectieve technieken om technische problemen te helpen voorkomen en bronoorzaken van schades op te sporen!


Voordelen van thermografie:
Een thermografische inspectie biedt u de volgende voordelen:
 
  • het geeft geen productieverlies, omdat de inspectie uitgevoerd wordt aan in bedrijf zijnde installaties.
  • het is snel uit te voeren.
  • er is geen contact met de installatie, waardoor het veilig is.
  • door visualisatie zijn de rapportages relatief eenvoudig inzichtelijk.
  • het kan achteraf door meerdere specialisten beoordeeld worden.
  • de inspectie is relatief goedkoop!